top of page

Vítejte v AGAPÉ

AGAPĒTOI, AGAPŌMEN ALLĒLOUS

- 1J 4, 7 -

Agapé je nově vznikající prostor pro setkávání a sdílení sester a bratří evangelického sboru v Pardubicích. Nové prostory jsou bezprostředně propojeny s evangelickým kostelem. Nabízí zázemí pro různorodé sborové, duchovní, kulturní a společenské aktivity. Umožní soustředit sborový život do jednoho místa, zároveň bude možné nabídnout tyto prostory širší veřejnosti z církevního i necírkevního prostředí. Díky bezbariérovosti nového objektu se zde budou moci důstojně pohybovat lidé všech generací a skupin.

D 492-VH g.JPG
D 492-VH f.JPG
D 492-VH v3 a+.JPG
D 492-VH v2 g.JPG

Na etapy …

S ohledem na možnosti financování je záměr budování Agapé rozdělen na tři fáze. Rozdělení projektu na menší části umožní nižší investiční náročnost v jednotlivých etapách výstavby. Menší úvěr s kratší dobou splatnosti umožní realizaci projektu s menšími ekonomickými riziky. Díky ucelené a předem připravené koncepci však bude možné postupně navazovat na předchozí části realizace, a nakonec plně využít potenciálu lokality pro smysluplný a hospodárný rozvoj sborové činnosti.

b_edited_edited.png
669%20pasa%CC%81z%CC%8C_edited.jpg
D%20492-VH%20v3%20a%2B_edited.jpg

Etapa I

Velký sborový sál s přímým vstupem na zahradu a malá multifunkční místnost v nově zbudovaných prostorech za kostelem v Hronovické ulici.

Etapa II

Farní kanceláře a šatna pro potřeby kostela v přilehlém domě 669.

Etapa III

Byty pro faráře a multifukční sál v nástavbě 3 podlaží domu v Hronovické ul.

Hronovická 25

V CENTRU PARDUBIC ... MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ

Po desetiletí trápí pardubický evangelický sbor otázka využití domu čp. 492/25 v Hronovické ul. za kostelem. O možnosti využití a případného rozšíření tohoto objektu již léta panují spory a během desetiletí byly představeny jak staršovstvy, tak některými členy sboru různé projekty o úpravě tohoto prostoru. Byly navrhovány dvou až čtyřpodlažní budovy, kombinující sborové, bytové i komerční prostory a nabízející sboru zázemí k vlastním aktivitám i možnost budoucího finančního zajištění z pronájmu bytových a komerčních prostor nebo přímo z vlastních komerčních aktivit. Bez ohledu na preference sboru o možném využití tohoto objektu, hlavním problémem byla vždy finanční náročnost takovýchto investic a zároveň opatrnost sboru zavázat se k dlouhodobým finančním závazkům.

Za málo peněz nelze vytvořit smysluplně využitelné prostory a zároveň hospodárně využít nemovitá aktiva, která v centru Pardubic sbor vlastní, na druhou stranu velké investice vyžadují vysoké úvěry, které mohou dlouhodobě představovat jistá rizika. Cestou, jak zvládnout toto dilema je připravit projekt tak, aby byl realizovatelný postupně po etapách. Tento projekt bychom Vám nyní na těchto stránkách rádi představili.

V posledním období sílil názor věnovat objekt v Hronovické ul. především sborovým potřebám. Primárním cílem se tedy stalo připravit prostory, které by sloužily především sborovému životu, nabídly zázemí sborovým a kulturním aktivitám, ale i ostatním průvodním potřebám sboru - administrativě, zajištění bydlení pro faráře atd. Dalšími důležitými tématy byla možnost vytvoření bezbariérových, snadno přístupných sborových prostor a také budoucí potřeby vyplývající z vize metropolitního sboru, který bude podporovat nebo zajišťovat chod menších sborů ve svém regionu. Neposledním tématem je dobré hospodaření se sborovým majetkem, které může i významně napomoci zajišťovat prostředky pro sborovou činnost. Všechna tato témata se střetla v projektu nového využití prostor kolem kostela. Tento prostor, který má být centrálním a kompaktním areálem našeho sboru, jsme pojmenovali Agapé.

Koncepční návrh Agapé však není úplně nový, vychází z projektu fary architekta Hanuše Härtela, který zpracovalo staršovstvo pardubického sboru působící v letech 1999 - 2005. Tento projekt vytváří plnohodnotné sborové prostory a farní kanceláře v místě kolem kostela na rohu Sladkovského a Hronovické ulice. Ve třetí etapě pak nabízí rozšíření přízemního objektu v Hronovické ulici o další tři podlaží, které by umožnilo vytvoření 2 bytů pro faráře sboru. Ve velkém podkroví objektu by vznikla multifunkční hala využitelná pro přednášky, meditace, setkání seniorátní mládeže a jiná setkání obecné církve. Máme na paměti, že Pardubice leží na dopravní tepně Česka. S láskou budeme moci nabídnout svým sestrám a bratřím, a to nejen z našeho regionu, příjemný prostor pro setkávání.

Napište nám ...

Děkujeme za odeslání!

bottom of page